Skip to main content

Czujka czadu

Sezon grzewczy zazwyczaj łączy się ze smutnymi statystykami, z których wynika, że każdego roku mamy do czynienia z ofiarami śmiertelnymi w wyniku zaczadzenia. Rozwiązaniem tego problemu może być zainstalowanie czujki czadu, która pozwala na skuteczne wykrywanie tego gazu.

Nie zawsze myślimy o zagrożeniach, jakie niesie nieszczelna instalacja kominowa lub awarie, tymczasem tlenek węgla to niebezpieczna substancja – nie ma koloru ani zapachu, więc jest trudna do wykrycia. Uniknąć zagrożenia można w sposób bardzo prosty. W pomieszczeniu, w którym znajduje się piec gazowy należy zainstalować czujkę stężenia tlenku węgla. Pozwoli to zniwelować ryzyko śmiertelnego zatrucia.

To urządzenie, które monitoruje stężenie tlenku węgla w powietrzu w sposób stały. Gdy tylko przekroczony zostanie próg alarmowy, czujka uruchomi sygnalizację dźwiękową i świetlną. Taka czujka może być też częścią integralną systemu – w momencie zagrożenia, gdy nie ma nas w domu, zostanie wysłany SMS do odpowiednich służb, zostaną też zdalnie uchylone okna i odcięty dopływ gazu.  

Czujka powinna znajdować się na wysokości ok. 1,5 m. Gdy jest zainstalowana poprawnie, uruchomi alarm natychmiast gdy stężenie gazu przekroczy jeden z trzech dopuszczalnych progów.

Dodatkowo czujka czadu jest wyposażona w system autodiagnostyki. Oznacza to, że razie awarii lub konieczności naprawy urządzenie poinformuje nas o tym krótkimi dźwiękami i miganiem diody. Jest to rozwiązanie bardzo skuteczne i ekonomiczne, taka czujka powinna znaleźć się w każdym pomieszczeniu, w którym występuje ryzyko awarii instalacji grzewczej.

Czujka ruchu

Istnieje wiele czujek, które pozwalają na wykrycie intruza wewnątrz naszych pomieszczeń. Najpopularniejsze są czujki ruchu, które mogą występować w różnych wariantach i wykorzystywać różne zjawiska fizyczne. Najczęściej spotykane są pasywne czujki podczerwieni i czujki dualne.

O tym, że w pomieszczeniu pojawiły się poruszające się i emitujące ciepło obiekty, centrala zostaje poinformowana przez detektory ruchu, czyli pasywne czujki podczerwieni. Idea takich czujek jest oparta na pomiarze promieniowania cieplnego. Niewidoczna dla oka ludzkiego część promieniowania nazywana jest promieniowaniem podczerwonym. Istotne jest wykrycie obecności obiektu, którego nie powinno być na danym obszarze w danym momencie. Czujniki PIR koncentrują się na wychwyceniu gwałtownych zmian temperatury. Są to czujniki bardzo popularne i często wykorzystywane w systemach alarmowych.

W przypadku, gdy czujka może być narażona na gwałtowne zmiany temperatur, lepszą opcją będzie czujka dualna. Wykorzystuje się w niej dwa rodzaje detekcji. To zwiększa skuteczność i eliminuje fałszywe alarmy. Przykładem takiej czujki może być połączenie detekcji w podczerwieni i detekcji mikrofalowej. Detekcja mikrofalowa działa jak radar – odbiornik analizuje sygnał i określa, który z nich się porusza. Informacja jest przekazywana do centrali w momencie, gdy detekcja podczerwieni stwierdzi gwałtowną zmianę temperatury, a detekcja mikrofalowa potwierdzi ruch.

Czujka dymu i ciepła

Niezwykle przydatna jest czujka wykrywająca nawet minimalne ilości dymu, które pojawiają się w momencie pożaru. Dzięki połączeniu sensora dymu i ciepła skutecznie wykryje pożar. Połączyć można ją z centralą alarmową, co umożliwi szybkie wezwanie pomocy. Już w momencie planowania instalacji należy uwzględnić funkcje, które są dla nas istotne i w odpowiedni sposób doprowadzić okablowanie i przewody.

Zostaw komentarz